Fira de l’Ascensió 2018

Estand Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Disseny de l’estand de fira i dinamització amb activitat participativa de les famílies.